แบบบ้านทรอปิคอล TROPICAL STYLE แบบบ้านสไตล์ทรอปิคอล

แบบบ้าน Tropical Style ทั้งหมด ออกแบบโดยทีมสถาปนิก บริษัท ไอเดีย ไอแคน จำกัด (รับสร้างบ้าน) แบบบ้านทรอปิคอล สไตล์ทรอปิคอล ไม่เหมือนใคร ทางบริษัทเน้นเสนอแบบบ้านสไตล์ทรอปิคอล เน้นดีไซต์แบบผสมผสานให้โดดเด่นร่วมสมัย เลือกใช้วัสดุทันสมัย ถ้าลูกค้ามีไอเดียมานำเสนอ ทางสถาปนิกยินดีออกแบบให้โดนใจตามความต้องการของลูกค้า ถ้าสนใจแบบบ้านสไตล์ทรอปิคอล ด้านล้างนี้ แต่ต้องการปรับแบบให้เข้ากับพื้นที่ดิน ทีมงานยินดีที่จะให้คำปรึกษาปรับแก้แบบ เขียนแบบบ้านใหม่ให้จนลูกค้าพอใจ พร้อมทั้งเดินเรื่องยื่นขออนุญาตก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และดำเนินการก่อสร้างต่อไป
แบบบ้าน TROPICAL STYLE (ทั้งหมด)
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-505.04
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 156 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 505 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-505.480
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 132 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 480 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-90101.05
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 901 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H3-61601.04
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 126 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 606 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 8 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 10 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H3-607.06
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 630 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 630 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 5 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-505.389
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 94.5 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 389 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-504
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 146 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 558 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-503
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 140.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 431.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H3-502
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 81.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 510.0 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H3-605
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 120 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 605 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H3-604
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 64.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 451.0 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 8 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H3-603
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 65.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 451.0 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 5 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H3-602
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 98 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 670 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 7 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H3-601
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 110 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 680 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 7 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-311
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 95.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 405.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-110
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 56.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 250.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-201
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 43.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 220.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-106
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 30.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 123.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H3-501
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 85.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 421.0 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 6 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-309
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 47.94 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 309 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-308
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 55.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 198.5 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-104
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 37.5 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 148.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 2 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-303
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 87.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 343.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-103
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 48.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 222.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-306
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 120.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 550.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 000.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 501 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-277.01
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 000.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 277.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-310.01
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 000.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 310.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-263.01
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 000.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 263.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 4 ห้อง