แบบบ้านรีสอร์ท RESORT STYLE แบบบ้านสไตล์รีสอร์ท

แบบบ้าน Resort Style ทั้งหมด ออกแบบโดยทีมสถาปนิก บริษัท ไอเดีย ไอแคน จำกัด (รับสร้างบ้าน) แบบบ้านรีสอร์ท สไตล์รีสอร์ท ไม่เหมือนใคร ทางบริษัทเน้นเสนอแบบบ้านสไตล์รีสอร์ท เน้นดีไซต์แบบผสมผสานให้โดดเด่นร่วมสมัย เลือกใช้วัสดุทันสมัย ถ้าลูกค้ามีไอเดียมานำเสนอ ทางสถาปนิกยินดีออกแบบให้โดนใจตามความต้องการของลูกค้า ถ้าสนใจแบบบ้านสไตล์รีสอร์ท ด้านล้างนี้ แต่ต้องการปรับแบบให้เข้ากับพื้นที่ดิน ทีมงานยินดีที่จะให้คำปรึกษาปรับแก้แบบ เขียนแบบบ้านใหม่ให้จนลูกค้าพอใจ พร้อมทั้งเดินเรื่องยื่นขออนุญาตก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และดำเนินการก่อสร้างต่อไป
แบบบ้าน RESORT STYLE (ทั้งหมด)
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.53004.10
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 250.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 530 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 5 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.53003.10
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 266.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 530 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.53002.10
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 250.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 530 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.53001.10
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 250.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 530 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 5 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.420
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 120.8 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 420 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.370
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 116.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 370 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.340
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 123.8 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 340 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.300
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 90.3 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 300 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.270
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 91.4 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 270 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.240
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 84.6 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 240 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.220
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 63.8 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 220 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501-175
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 52.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 175 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.150
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 67.1 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 150 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 2 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-505.480
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 132 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 480 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-505.C
แบบบ้าน Modern Style
ขนาดที่ดิน : 84 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 327 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-505.389
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 94.5 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 389 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-504
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 146 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 558 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-503
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 140.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 431.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H3-502
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 81.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 510.0 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 000.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 501 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง