หน้าหลัก » CONCEPT DESIGN RESORT501

RESORT501 กับคอนเซ็บท์”คิดเพื่อทุกชีวิต”

โดย kamon May 10, 2017 11:47 am

"คิดเพื่อทุกชีวิต"


ปัจจุบันบริษัทมีแบบ RESORT501 จำนวน 13 แปลน  ใช้กับที่ดิน 52 รูปแบบ  แบบบ้านแต่ละแบบสามารถประยุกต์หันหน้าโชว์ถนนได้ 2 ด้าน  จึงทำให้การจัดวางแบบใช้ได้แบบหลากหลายวิธีมากขึ้น  เรามุ่งออกแบบให้มากพอเพื่อชีวิตทุกระดับในสังคมไทยที่ต้องการแบบบ้านสไตล์นี้   และไม่จำกัดพื้นที่การสร้างโดยบริษัทไอเดีย ไอแคน   ผู้รับเหมาหรือท่านสามารถซื้อไปสร้างเองกันได้   การบริการไม่จำกัดเพียงกลุ่มเมืองหลวง  บริษัทมีแผนการตลาดให้แบบดังกล่าวเกิดการจำหน่ายไปยังทั่วภูมิภาคประเทศไทย   ระหว่างนี้บริษัทออกแบบแปลนบ้านชั้นเดียวขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่เพิ่มเติมให้ด้วย  แบบซีรี่ย์นี้สามารถปรับฟังชั่นก์  ปรับวัสดุ  เป็นแปลนใหม่ๆขั้นตอนต่อไปในอีก 2 เดือน  คาดว่าบริษัทจะออกแบบได้ถึง 23 แบบแปลน

เพื่อทุกชีวิต...หมายถึงผลงานออกแบบและก่อสร้างบริษัท สถาแนิก  วิศวกร  การตระหนักถึงผลการใช้อาคารที่ทำให้เกิดผลดีกับทุกชีวิตที่ต้องอยู่อาศัย  เกิดความสะดวก  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สุขอนามัยที่ดี  การระบายอากาศระบบหมุนเวียนไม่ร้อน  ไม่อับ  ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน ร่างกาย  ของผู้เป็นเจ้าของบ้านและสมาชิกในครอบครัว

บริษัทรับสร้างบ้าน บริษัท ไอเดีย ไอ แคน จำกัด แนะนำแบบบ้านRESORT501   http://resort501.ideaican.com/

 

RESORT501 กับคอนเซ็บท์”คิดเพื่อทุกชีวิต”


บทความโดย kamon