หน้าหลัก » idea i can คิดเพื่อทุกชีวิต

เหล็กที่ดี มาตรฐาน สังเกตได้อย่างไร ?

โดย parichat March 3, 2017 7:34 am

เหล็ก สำคัญอย่างไร ?


การเลือกใช้เหล็ก ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการก่อสร้างบ้าน แม้ว่าคอนกรีตจะมีความแข็งแรง ทนทาน แต่ก็ยังต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อรับแรงดึง โดยการเสริมเหล็กเข้าไปในคอนกรีต หรือที่เรียกว่า คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ คสล.

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก


วัดระยะเสริมเหล็ก


 

เหล็กที่ดี มีมาตรฐานสังเกตได้อย่างไร ?


เหล็กที่มีมาตรฐานสังเกตได้จาก Name Plate (ใบกำกับเหล็ก) ดังนี้

  • SIZE (ขนาด)

  • LENGTH (ความยาว)

  • GRADE (ชั้นคุณภาพ)

  • DATE (วันที่ผลิต)

  • บริษัทที่ผลิต

  • เครื่องหมาย มอก.


ใบกำกับเหล็กนอกจากการตรวจสอบคุณภาพเหล็กจาก เครื่องหมาย มอก. จากใบกำกับเหล็กแล้ว ยังต้องเป็น เหล็กเต็ม อีกด้วย

เหล็กเต็ม หมายถึง เหล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและน้ำหนักของเหล็กตามมาตรฐานสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทย (วสท.) ตรวจสอบด้วยการชั่ง คือ ตัดเหล็กมา 1 เมตรแล้วนำไปชั่ง หากชั่งได้ตามน้ำหนักเหล็กตามที่มาตรฐานได้กำหนดไว้ ถือว่าเหล็กเป็นเหล็กที่ได้มาตรฐาน(เหล็กเต็ม)

เหล็กที่ดี มาตรฐาน สังเกตได้อย่างไร ?


บทความโดย parichat