IDEA I CAN Co.,Ltd
รับสร้างบ้าน เขียนแบบบ้าน ideaican.com
CALL CENTER 02-509-2324
ค้นหาข้อมูลอื่นๆ
ค้นหาตาม Style

PLANS แบบบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน ไอเดีย ไอแคน บริการออกแบบพร้อมก่อสร้าง ตกแต่งภายในอย่างมืออาชีพมากกว่า 19 ปี มีแบบบ้านเดี่ยวพร้อมรับเหมาก่อสร้างมากมาย แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสามชั้น ครอบคลุมหลากหลายสไตล์ เน้นการดีไซน์ใหม่ๆ แต่ยังคงอยู่ในสไตล์เดิม โดยให้ความสำคัญขององค์ประกอบและฟังก์ชั่นการใช้งานในรูปแบบบบ้านพักอาศัยที่ครบถ้วน
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.53004.10
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 266 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 530 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.53003.10
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 266.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 530 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.53002.10
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 250.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 530 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.53001.10
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 250.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 530 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 5 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.420
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 120.8 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 420 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.370
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 116.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 370 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.340
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 123.8 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 340 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.300
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 90.3 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 300 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.270
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 91.4 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 270 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.240
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 84.6 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 240 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.220
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 63.8 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 220 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501-175
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 52.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 175 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-501.150
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 67.1 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 150 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 2 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-505.04
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 156 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 505 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส RE-H2-505.480
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 132 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 480 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
แสดงแบบบ้านหน้า จากทั้งหมด 56 แบบ และมีแบบบ้าน อีกมากหมาย สามารถเลือกดูแบบบ้านหน้าต่อไปได้โดย คลิกที่หมายเลขหน้าด้านล้างนี้
1234