IDEA I CAN Co.,Ltd
รับสร้างบ้าน เขียนแบบบ้าน ideaican.com
CALL CENTER 02-509-2324
ค้นหาข้อมูลอื่นๆ
ค้นหาตาม Style

PLANS แบบบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน ไอเดีย ไอแคน บริการออกแบบพร้อมก่อสร้าง ตกแต่งภายในอย่างมืออาชีพมากกว่า 19 ปี มีแบบบ้านเดี่ยวพร้อมรับเหมาก่อสร้างมากมาย แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสามชั้น ครอบคลุมหลากหลายสไตล์ เน้นการดีไซน์ใหม่ๆ แต่ยังคงอยู่ในสไตล์เดิม โดยให้ความสำคัญขององค์ประกอบและฟังก์ชั่นการใช้งานในรูปแบบบบ้านพักอาศัยที่ครบถ้วน
แบบบ้าน
รหัส HO-H3-260.01
แบบบ้าน Home Office
ขนาดที่ดิน : 25.94 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 260 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H3-605
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 120 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 605 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H3-604
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 64.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 451.0 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 8 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H3-603
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 65.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 451.0 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 5 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H3-602
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 98 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 670 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 7 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H3-601
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 110 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 680 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 7 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-311
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 95.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 405.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-110
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 56.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 250.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-201
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 43.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 220.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-106
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 30.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 123.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H3-501
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 85.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 421.0 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 6 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-309
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 47.94 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 309 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-308
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 55.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 198.5 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส TR-H2-104
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 37.5 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 148.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 2 ห้อง
แบบบ้าน
รหัส MO-H2-404
แบบบ้าน Modern Style
ขนาดที่ดิน : 96.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 335.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แสดงแบบบ้านหน้า 3 จากทั้งหมด 56 แบบ และมีแบบบ้าน อีกมากหมาย สามารถเลือกดูแบบบ้านหน้าต่อไปได้โดย คลิกที่หมายเลขหน้าด้านล้างนี้
1234