IDEA I CAN Co.,Ltd
รับสร้างบ้าน เขียนแบบบ้าน ideaican.com
CALL CENTER 02-509-2324
ค้นหาข้อมูลอื่นๆ
ค้นหาตาม Style

PLANS แบบบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน ไอเดีย ไอแคน บริการออกแบบพร้อมก่อสร้าง ตกแต่งภายในอย่างมืออาชีพมากกว่า 19 ปี มีแบบบ้านเดี่ยวพร้อมรับเหมาก่อสร้างมากมาย แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสามชั้น ครอบคลุมหลากหลายสไตล์ เน้นการดีไซน์ใหม่ๆ แต่ยังคงอยู่ในสไตล์เดิม โดยให้ความสำคัญขององค์ประกอบและฟังก์ชั่นการใช้งานในรูปแบบบบ้านพักอาศัยที่ครบถ้วน
แบบบ้าน home richly
รหัส RE-H2-501.53004.10
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 266 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 530 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส RE-H2-501.53003.10
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 266.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 530 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส RE-H2-501.53002.10
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 250.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 530 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส RE-H2-501.53001.10
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 250.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 530 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 5 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส RE-H2-501.420
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 120.8 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 420 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส RE-H2-501.370
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 116.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 370 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส RE-H2-501.340
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 123.8 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 340 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส RE-H2-501.300
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 90.3 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 300 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส RE-H2-501.270
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 91.4 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 270 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส RE-H2-501.240
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 84.6 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 240 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส RE-H2-501.220
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 63.8 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 220 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส RE-H2-501-175
แบบบ้าน Resort Style
ขนาดที่ดิน : 52.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 175 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส RE-H2-505.04
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 156 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 505 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส RE-H2-505.480
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 132 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 480 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส MO-H1-240.1801.09
แบบบ้าน Modern Style
ขนาดที่ดิน : ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 180 ตร.ม.
จำนวน : 1 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 2 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส MO-H2-90001.07
แบบบ้าน Modern Style
ขนาดที่ดิน : 250 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 900 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 5 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H2-90101.05
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 901 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H3-61601.04
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 126 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 606 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 8 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 10 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส MO-H3-1550
แบบบ้าน Modern Style
ขนาดที่ดิน : 262.5 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 1350 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 5 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 7 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส MO-H1-24001.06
แบบบ้าน Modern Style
ขนาดที่ดิน : 112 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 240 ตร.ม.
จำนวน : 1 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 2 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส RE-H2-505.C
แบบบ้าน Modern Style
ขนาดที่ดิน : 84 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 327 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H3-607.06
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 630 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 630 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 5 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส RE-H2-505.389
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 94.5 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 389 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส CO-H3-1001.04
แบบบ้าน Classic Style
ขนาดที่ดิน : 330 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 1494 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 7 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 11 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส MO-H2-28602.03
แบบบ้าน Modern Style
ขนาดที่ดิน : 82 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 286 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส MO-H2-50201.03
แบบบ้าน Modern Style
ขนาดที่ดิน : 88 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 400 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส RE-H2-504
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 146 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 558 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส RE-H2-503
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 140.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 431.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส RE-H3-502
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 81.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 510.0 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส HO-H3-260.01
แบบบ้าน Home Office
ขนาดที่ดิน : 25.94 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 260 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H3-605
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 120 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 605 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H3-604
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 64.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 451.0 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 8 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H3-603
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 65.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 451.0 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 5 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H3-602
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 98 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 670 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 7 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H3-601
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 110 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 680 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 7 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H2-311
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 95.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 405.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H2-110
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 56.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 250.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H2-201
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 43.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 220.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H2-106
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 30.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 123.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H3-501
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 85.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 421.0 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 6 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H2-309
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 47.94 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 309 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H2-308
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 55.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 198.5 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H2-104
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 37.5 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 148.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 2 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส MO-H2-404
แบบบ้าน Modern Style
ขนาดที่ดิน : 96.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 335.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H2-303
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 87.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 343.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H2-306
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 120.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 550.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส RE-H2-501
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 000.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 501 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส MO-H2-301
แบบบ้าน Modern Style
ขนาดที่ดิน : 108 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 430 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส MO-H2-403
แบบบ้าน Modern Style
ขนาดที่ดิน : 150 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 429 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส MO-H2-502
แบบบ้าน Modern Style
ขนาดที่ดิน : 160 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 640 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส CO-H2-32401.02
แบบบ้าน Contemporary Style
ขนาดที่ดิน : 000.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 324 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส CO-H2-234.01
แบบบ้าน Contemporary Style
ขนาดที่ดิน : 000.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 234 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H2-277.01
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 000.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 277.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H2-310.01
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 000.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 310.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส TR-H2-263.01
แบบบ้าน Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 000.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 263.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 4 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
แบบบ้าน home richly
รหัส MO-H2-183.01
แบบบ้าน Modern Style
ขนาดที่ดิน : 000.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 183.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ขนาด : 3 ห้องนอน
ห้องน้ำ : 3 ห้อง