PLANS แบบสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน ไอเดีย ไอแคน บริการออกแบบพร้อมก่อสร้าง ตกแต่งภายในอย่างมืออาชีพมากกว่า 20 ปี มีแบบบ้านเดี่ยวพร้อมรับเหมาก่อสร้างมากมาย แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสามชั้น ครอบคลุมหลากหลายสไตล์ เน้นการดีไซน์ใหม่ๆ แต่ยังคงอยู่ในสไตล์เดิม โดยให้ความสำคัญขององค์ประกอบและฟังก์ชั่นการใช้งานในรูปแบบบบ้านพักอาศัยที่ครบถ้วน


RE-H2-501.53004.10

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 530 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 266 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.53003.10

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 530 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 266.0 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.53002.10

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 530 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 250.0 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.53001.10

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 530 ตร.ม.
5 ห้องนอน ที่ดิน 250.0 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.420

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 420 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 120.8 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.370

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 370 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 116.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.340

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 340 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 123.8 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.300

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 300 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 90.3 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.270

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 270 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 91.4 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.240

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 240 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 84.6 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.220

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 220 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 63.8 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501-175

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 175 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 52.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

MO-H1-240.1801.09

3.60 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว พื้นที่ 180 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน ตร.ว.
2 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

MO-H2-90001.07

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 900 ตร.ม.
5 ห้องนอน ที่ดิน 250 ตร.ว.
6 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-90101.05

23.43 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 901 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-61601.04

13.48 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 606 ตร.ม.
8 ห้องนอน ที่ดิน 126 ตร.ว.
10 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

MO-H3-1550

40.80 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 1350 ตร.ม.
5 ห้องนอน ที่ดิน 262.5 ตร.ว.
7 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

MO-H1-24001.06

4.80 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว พื้นที่ 240 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 112 ตร.ว.
2 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-505.C

6.90 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 327 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 84 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-607.06

15.49 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 630 ตร.ม.
5 ห้องนอน ที่ดิน 630 ตร.ว.
6 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

CO-H3-1001.04

65.00 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 1494 ตร.ม.
7 ห้องนอน ที่ดิน 330 ตร.ว.
11 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

MO-H2-28602.03

5.62 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 286 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 82 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

MO-H2-50201.03

6.80 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 400 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 88 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-504

14.80 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 558 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 146 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-503

11.85 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 431.0 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 140.0 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H3-50201.04

10.20 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 510.0 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 81.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

HO-H3-260.01

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 260 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 25.94 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-605

16.09 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 605 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 120 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-604

10.19 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 451.0 ตร.ม.
8 ห้องนอน ที่ดิน 64.0 ตร.ว.
6 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-603

11.95 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 451.0 ตร.ม.
5 ห้องนอน ที่ดิน 65.0 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-602

11.80 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 670 ตร.ม.
7 ห้องนอน ที่ดิน 98 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-601

16.72 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 680 ตร.ม.
7 ห้องนอน ที่ดิน 110 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-311

7.53 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 405.0 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 95.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-110

4.65 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 250.0 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 56.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-201

4.09 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 220.0 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 43.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-106

2.02 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 123.0 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 30.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-501

10.70 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 421.0 ตร.ม.
6 ห้องนอน ที่ดิน 85.0 ตร.ว.
6 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-309

6.45 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 309 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 47.94 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-308

3.69 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 198.5 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 55.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-104

2.45 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 148.0 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 37.5 ตร.ว.
2 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

MO-H2-404

7.10 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 535 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 96.0 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-303

6.37 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 343.0 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 87.0 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-103

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 222.0 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 48.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-306

11.28 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 550.0 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 120.0 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 501 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 000.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

MO-H2-301

9.86 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 430 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 108 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

MO-H2-403

11.32 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 429 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 150 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

MO-H2-502

17.10 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 640 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 160 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

CO-H2-32401.02

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 324 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 000.0 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

CO-H2-234.01

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 234 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 000.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-277.01

6.64 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 277.0 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 000.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-310.01

7.44 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 310.0 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 000.0 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-263.01

5.94 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 263.0 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 000.0 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

MO-H2-183.01

3.40 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 183.0 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 000.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น