IDEAICAN ไอเดีย ไอ แคน

บริการรับสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน รับเขียนแบบบ้าน สำนักงาน ออกแบบตกแต่งภายใน และจัดสวน

ไอเดียดีๆ ที่บริษัท ไอเดีย ไอ แคน จำกัด เสนอให้

 • แบบมาตรฐาน กว่า 50 แบบทันสมัยจากสถาปนิกรุ่นใหม่ TROPICAL AND MODERN STYLE
 • ราคาย่อมเยา จากการดำเนินงานแบบช่างประจำ ไม่ใช้ช่างเหมาช่วง
 • ทุกแบบแปลน สามารถวางแผนตกแต่งภายในกับบริษัทได้ต่อเนื่องทำเฟอร์นิเจอร์จากโรงงานของบริษัท ประกอบทันทีหลังสร้างเสร็จ
 • สถาปนิก มัณฑนากร บริการตลอดการก่อสร้าง ช่วยท่านเรื่องวัสดุตกแต่ง อุปกรณ์อาคาร 

1. การเลือกแบบบ้านมาตรฐานของบริษัท

ลูกค้าที่สนใจแบบมาตรฐานของบริษัท สามารถ สอบถามได้ที่ เบอร์ office : 02-509-2324 สถาปนิก : 081-421-1966 เปิดบริการทุกวัน 08:30 - 17:30น. ** เสาร์-อาทิตย์ เปิดเฉพาะฝ่าย การตลาด บริการลูกค้า (ปรึกษา สอบถาม หรือเข้ามาชมแบบบ้านได้)

 • ชม รายละเอียดแบบบ้าน รูปด้าน ตัวอย่างวัสดุอาคาร วัสดุ ได้ที่สำนักงาน หรือหากท่านไม่สะดวก นัดสถาปนิกนำเสนองาน ได้ ณ.สถานที่ท่านสะดวก นัด สถาปนิก วิศวกร สำรวจสถานที่ การดูสถานที่เป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง ในการจัดวางองค์ประกอบอาคาร และความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ ระดับผิวดิน สาธารณูปโภค ปัจจัยต่างๆด้านการก่อสร้าง ลูกค้าที่ต้องการซินแสตรวจสอบที่ดิน ทางบริษัทยินดีแนะนำ ซินแสศึกษาวิชาฮวงจุ้ยมาจากฮ่องกงโดยตรง บริษัท ให้คำปรึกษาในการจัดวางแบบมาตรฐานที่ท่านเลือก ลงในที่ดิน พร้อมนำเสนอราคาเพื่อพิจารณา
  • แบบมาตรฐานของบริษัท ทุกแบบสามารถนำไปวางกลับซ้ายขวา
  • แบบมาตรฐาน สามารถเพิ่มเติมองค์ประกอบอาคารได้
  • แบบมาตรฐาน สามารถปรับวัสดุผิวตกแต่งอาคาร วัสดุปู ชนิดบานประตู ชนิด หน้าต่าง ฝ้าเพดาน สุขภัณฑ์ ตำแหน่งโคมไฟ ชนิดสี - ทางบริษัทขอสงวน สิทธิ์ในการปรับแก้ไขที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโครงสร้างอาคารในแบบมาตรฐาน

 • เมื่อ ลูกค้าตกลงให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการปลูกสร้างบนที่ดินของลูกค้าจะต้องทำสัญญาจองการก่อสร้าง วางเงินจองคิดเป็นเงิน 3% ของราคาค่าก่อสร้าง หรือขั้นต่ำ 50,000.00 บาท พร้อมลงนามแบบแปลน รายละเอียดวัสดุ ราคา แนบสัญญาจอง หาก ท่านต้องการใช้สถาบันทางการเงิน บริษัทจะดำเนินการติดต่อสถาบันการเงินหลังทำสัญญาจอง หรือท่านสามารถยื่นเอกสารให้สถาบันการเงินได้โดยตรง ดูผลการอนุมัติอย่างไม่เป็นทางการก่อนวางเงินจอง โดยลูกค้าจะต้องมีรายได้เกินกว่า 3 เท่า ของจำนวนเงินที่จะผ่อนชำระ หากลูกค้ามีรายได้ไม่ถึง สามารถหาผู้กู้ร่วมได้ ในวันทำสัญญาจองการก่อสร้าง ลูกค้าจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ คือ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 5 ชุด
  • สำเนาโฉนดที่ดิน ( ถ่ายเท่าต้นฉบับทุกหน้า ) จำนวน 5 ชุด
  • ใบรับรองรายได้ และเอกสารของผู้ที่จะกู้ร่วม
  • เอกสารอื่นๆ (หากจำเป็นต้องใช้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) เอกสารดังกล่าวจะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 • ที่ดินจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าโดยสมบูรณ์ หากมิใช่ต้องได้รับการยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร
 • หากที่ดินของลูกค้ายังมิได้ถมบริษัทยินดีดำเนินการจัดถม โดยแยกค่าใช้จ่ายจากราคาค่าก่อสร้าง
 • ที่ดินในโครงการ กรณีต้องชำระสาธารณูปโภค ค่าบริการต่างๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างก่อสร้าง บริษัทไม่ได้รวมในราคาแบบบ้านมาตรฐาน ในกรณีออกแบบพิเศษค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วแต่การตกลง

2. ที่ดินสำหรับปลูกสร้าง

 • ที่ดินของลูกค้าจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือจังหวัดที่บริษัทให้บริการ
 • ที่ดินของลูกค้าจะต้องสะดวกในการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และมีไฟฟ้า ประปาผ่านถึง
 • ที่ดินของลูกค้าจะต้องมีขนาดและหน้ากว้างพอที่จะสร้างนั่งร้าน โดยให้มีพื้นที่ด้านข้างและพื้นที่ด้านหลังเหลือไม่ต่ำกว่า 0.50 เมตร ตามระเบียบเทศบัญญัติ
 • ที่ดินของลูกค้า จะต้องปลอดขยะ ต้นไม้ ตอไม้ ที่อยู๋ในลักษณะกีดขวาง การเตรียมพื้นที่เป็นหน้าที่ของลูกค้า หรือทางบริษัทดำเนินการ โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามตกลงว่าจ้าง
 • ที่ดินจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าโดยสมบูรณ์ หากมิใช่ต้องได้รับการยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร
 • หากที่ดินของลูกค้ายังมิได้ถมบริษัทยินดีดำเนินการจัดถม โดยแยกค่าใช้จ่ายจากราคาค่าก่อสร้าง
 • ที่ดินในโครงการ กรณีต้องชำระสาธารณูปโภค ค่าบริการต่างๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างก่อสร้าง บริษัทไม่ได้รวมในราคาแบบบ้านมาตรฐาน ในกรณีออกแบบพิเศษค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วแต่การตกลง

3. การชำระเงินงวดงานก่อสร้าง

 • ทำสัญญา 15% ของราคาค่าจ้างเหมา(หักเงินจองในงวดนี้)
 • 10% ของราคาจ้างเหมา เมื่อได้ดำเนินงานวางผัง งานเสาเข็มแล้วเสร็จ
 • 10% ของราคาจ้างเหมา เมื่อได้ดำเนินงานเทฐานราก งานเสาตอม่อ งานคานชั้นล่าง งานเทพื้นชั้นล่าง แล้วเสร็จ
 • 10% ของราคาจ้างเหมา เมื่อได้ดำเนินงานตั้งเสาชั้นหนึ่งรับคานชั้นสอง งานเทคานชั้นสอง วางแผ่นพื้นชั้นสอง งานเทพื้นชั้นสอง แล้วเสร็จ
 • 10% ของราคาจ้างเหมา เมื่อได้ดำเนินงานตั้งเสาชั้นสองรับคานหลังคา งานติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จ
 • 10% ของราคาจ้างเหมา เมื่อได้ดำเนินงานก่ออิฐติดตั้งวงกบส่วนที่เป็นไม้ ชั้น 1 2 แล้วเสร็จ
 • 10% ของราคาจ้างเหมา เมื่อได้ดำเนินงานวางท่อประปาภายใน งานเดินท่อสายไฟฟ้าภายใน งานฉาบปูนผนัง ชั้น 1 2 แล้วเสร็จ
 • 10% ของราคาจ้างเหมา เมื่อได้ดำเนินงานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ งานร้อยสายไฟฟ้า งานติดตั้งฝ้าเพดานภายใน , แล้วเสร็จ
 • 10% ของราคาจ้างเหมา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้น งานติดตั้งบานประตู หน้าต่าง งานติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก งานวางท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
 • 5% ของราคาจ้างเหมา เมื่อได้ดำเนินงานติดตั้งดวงโคม งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานทาสี เก็บงานปูนและงานส่วนที่เหลือทุกๆอย่างตามแบบ เคลียร์ความสะอาด แล้วเสร็จ

4. งานส่วนเพิ่มเติม

 • หากลูกค้ามีความประสงค์จะต่อเติมเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้องตกลงก่อนงานก่อสร้างในส่วนนั้นเริ่มต้น และชำระค่าต่อเติมทันทีในวันที่ตกลงเพื่อได้เริ่มการก่อสร้าง
 • การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลดงาน อาจทำให้งานล่าช้ากว่าเวลาปกติ เพื่อให้การทำงานรัดกุมและได้ตามเวลาปกติท่านที่ประสงค์ปรับเปลี่ยน เพิ่ม-ลดไดๆให้นัดผู้ควบคุมทบันทึกหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยด่วนไปที่บริษัท เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวเนื่องกับแบบการทำแบบปรับ หรือแก้ไข สถาปนิกอนุมัติทางสถาปัตย์เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์อาคารที่สมบูรณ์แบบและสวยงามแก่ท่าน
 • งานก่อสร้างทุกขั้นตอนจะมีนายช่างควบคุมอย่างใกล้ชิด
 • บริษัทยินดีติดต่อขออนุญาต หรือดำเนินงานต่างๆกับหน่วยงานราชการ วิสาหกิจ เพื่อให้การปลูกสร้างอาคารราบรื่น
 •