แบบบ้านทั้งหมด 50 แปลน |

- แบบบ้าน


RE-H2-501.53004.10 
แบบบ้าน  Resort Style
ขนาดที่ดิน : 266 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 530 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
   
RE-H2-501.53003.10 
แบบบ้าน  Resort Style
ขนาดที่ดิน : 266.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 530 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
   
RE-H2-501.53001.10 
แบบบ้าน  Resort Style
ขนาดที่ดิน : 250.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 530 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 5 ห้อง
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
   
RE-H2-501.370 
แบบบ้าน  Resort Style
ขนาดที่ดิน : 116.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 370 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 3 ห้อง
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
   
RE-H2-501.53002.10 
แบบบ้าน  Resort Style
ขนาดที่ดิน : 250.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 530 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
   
RE-H2-501.420 
แบบบ้าน  Resort Style
ขนาดที่ดิน : 120.8 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 420 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
   
RE-H2-501.270 
แบบบ้าน  Resort Style
ขนาดที่ดิน : 91.4 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 270 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
   
RE-H2-501.220 
แบบบ้าน  Resort Style
ขนาดที่ดิน : 63.8 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 220 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 3 ห้อง
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
   
RE-H2-501.340 
แบบบ้าน  Resort Style
ขนาดที่ดิน : 123.8 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 340 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
   
RE-H2-501-175 
แบบบ้าน  Resort Style
ขนาดที่ดิน : 52.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 175 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 3 ห้อง
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
   
RE-H2-501.300 
แบบบ้าน  Resort Style
ขนาดที่ดิน : 90.3 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 300 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
   
RE-H2-501.240 
แบบบ้าน  Resort Style
ขนาดที่ดิน : 84.6 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 240 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 3 ห้อง