แบบบ้านทั้งหมด 53 แปลน | แบบบ้านหน้า 2

- แบบบ้าน


RE-H2-501 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 000.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 501 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 3 ห้อง
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
   
MO-H2-183.01 
แบบบ้าน  Modern Style
ขนาดที่ดิน : 000.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 183.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 3 ห้อง
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
   
TR-H2-263.01 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 000.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 263.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
   
TR-H2-310.01  
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 000.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 310.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
   
TR-H2-277.01 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 000.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 277.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 3 ห้อง
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
   
MO-H2-502 
แบบบ้าน  Modern Style
ขนาดที่ดิน : 160 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 640 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
   
MO-H2-403 
แบบบ้าน  Modern Style
ขนาดที่ดิน : 150 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 429 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
   
MO-H2-301 
แบบบ้าน  Modern Style
ขนาดที่ดิน : 108 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 430 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
   
TR-H2-306 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 120.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 550.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
   
TR-H2-303 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 87.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 343.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
   
MO-H2-404 
แบบบ้าน  Modern Style
ขนาดที่ดิน : 96.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 335.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
   
TR-H2-308 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 55.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 198.5 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 3 ห้อง
ห้องน้ำ : 3 ห้อง