แบบบ้านทั้งหมด 53 แปลน | แบบบ้านหน้า 3

- แบบบ้าน


TR-H2-309 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 47.94 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 309 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 3 ห้อง
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
   
TR-H3-501 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 85.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 421.0 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ห้องนอน : 6 ห้อง
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
   
TR-H2-201 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 43.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 220.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
   
TR-H2-110 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 56.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 250.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 3 ห้อง
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
   
TR-H2-311 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 95.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 405.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 3 ห้อง
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
   
TR-H3-601 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 110 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 680 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ห้องนอน : 7 ห้อง
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
   
TR-H3-602 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 98 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 670 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ห้องนอน : 7 ห้อง
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
   
TR-H3-603 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 65.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 451.0 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ห้องนอน : 5 ห้อง
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
   
TR-H3-604 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 64.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 451.0 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ห้องนอน : 8 ห้อง
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
   
TR-H3-605 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 120 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 605 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
   
RE-H2-503 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 140.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 431.0 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
   
RE-H2-504 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 146 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 558 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 5 ห้อง