แบบบ้านทั้งหมด 53 แปลน | แบบบ้านหน้า 4

- แบบบ้าน


MO-H2-50201.03 
แบบบ้าน  Modern Style
ขนาดที่ดิน : 88 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 400 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
   
MO-H2-28602.03 
แบบบ้าน  Modern Style
ขนาดที่ดิน : 82 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 286 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 3 ห้อง
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
   
CO-H3-1001.04 
แบบบ้าน  Classic Style
ขนาดที่ดิน : 330 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 1494 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ห้องนอน : 7 ห้อง
ห้องน้ำ : 11 ห้อง
   
TR-H3-607.06 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 630 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 630 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ห้องนอน : 5 ห้อง
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
   
RE-H2-505.C 
แบบบ้าน  Modern Style
ขนาดที่ดิน : 84 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 327 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
   
MO-H1-24001.06 
แบบบ้าน  Modern Style
ขนาดที่ดิน : 112 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 240 ตร.ม.
จำนวน : 1 ชั้น
ห้องนอน : 3 ห้อง
ห้องน้ำ : 2 ห้อง
   
TR-H3-61601.04 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 126 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 606 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ห้องนอน : 8 ห้อง
ห้องน้ำ : 10 ห้อง
   
TR-H2-90101.05 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 901 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
   
RE-H2-505.04 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 156 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 505 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
   
RE-H2-505.389 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 94.5 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 389 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 5 ห้อง
   
RE-H2-505.480 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 132 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 480 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
   
HO-H3-260.01 
แบบบ้าน  Home Office
ขนาดที่ดิน : 25.94 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 260 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 5 ห้อง