แบบบ้านทั้งหมด 53 แปลน | แบบบ้านหน้า 5

- แบบบ้าน


CO-H2-234.01 
แบบบ้าน  Contemporary Style
ขนาดที่ดิน : 000.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 234 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 3 ห้อง
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
   
CO-H2-32401.02  
แบบบ้าน  Contemporary Style
ขนาดที่ดิน : 000.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 324 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ห้องนอน : 4 ห้อง
ห้องน้ำ : 4 ห้อง
   
RE-H3-502 
แบบบ้าน  Tropical Style
ขนาดที่ดิน : 81.0 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 510.0 ตร.ม.
จำนวน : 3 ชั้น
ห้องนอน : 3 ห้อง
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
   
MO-H2-90001.07 
แบบบ้าน  Modern Style
ขนาดที่ดิน : 250 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 900 ตร.ม.
จำนวน : 2 ชั้น
ห้องนอน : 5 ห้อง
ห้องน้ำ : 6 ห้อง
   
MO-H1-240.1801.09 
แบบบ้าน  Modern Style
ขนาดที่ดิน : ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย : 180 ตร.ม.
จำนวน : 1 ชั้น
ห้องนอน : 3 ห้อง
ห้องน้ำ : 2 ห้อง