แบบบ้านสองชั้น

TR-H2-201

4.09 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 220.0 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 43.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-309

6.45 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 309 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 47.94 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-308

3.69 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 198.5 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 55.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

MO-H2-404

7.10 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 535 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 96.0 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-303

6.37 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 343.0 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 87.0 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-306

11.28 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 550.0 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 120.0 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 501 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 000.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

MO-H2-301

9.86 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 430 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 108 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

MO-H2-403

11.32 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 429 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 150 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

MO-H2-502

17.10 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 640 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 160 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

CO-H2-234.01

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 234 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 000.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-277.01

6.64 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 277.0 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 000.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

1234