budget งบประมาณสร้างบ้าน

งบสร้างบ้านเป็นปัจจัยสำคัญต้นๆ ในการปลูกสร้างบ้าน รวมถึงที่ดินปลูกสร้าง บ้านที่มีห้องพื้นที่กว้าง มีฟังชั่นใช้สอยต่างๆ งบประมาณค่าก่อสร้างก็จะเพิ่มตามสัดส่วน และวัสดุที่สเปคในการสร้าง บริษัทรับสร้างบ้าน ไอเดียไอแคน มีแบบบ้านสร้างบ้านลูกค้าหลายขนาดพื้นที่


RE-H2-501.53002.10

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 530 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 250.0 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.53001.10

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 530 ตร.ม.
5 ห้องนอน ที่ดิน 250.0 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.420

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 420 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 120.8 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.370

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 370 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 116.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.340

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 340 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 123.8 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.300

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 300 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 90.3 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.270

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 270 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 91.4 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.240

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 240 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 84.6 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.220

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 220 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 63.8 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501-175

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 175 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 52.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.150

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 150 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 67.1 ตร.ว.
2 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

MO-H1-240.1801.09

3.60 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว พื้นที่ 180 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน ตร.ว.
2 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

MO-H2-90001.07

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 900 ตร.ม.
5 ห้องนอน ที่ดิน 250 ตร.ว.
6 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-90101.05

23.43 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 901 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-61601.04

13.48 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 606 ตร.ม.
8 ห้องนอน ที่ดิน 126 ตร.ว.
10 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น