HOME BUILDER รับสร้างบ้าน

รับสร้างบ้าน รับออกแบบ ครบวจร บริษัทได้เริ่มรับงาน ปรับปรุงอาคารต่อเติ่มเมื่อปี 2547 (16ปี) ในกลุ่มลูกค้าเดิมขยายสู่การรับเหมาก่อสร้างบ้าน สำนักงาน อย่างเต็มตัวครบวงจร ในปัจจุบันเรามีการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของบริษัท อย่างต่อเนื่อง และงานบางส่วนก่อสร้างจากการออกแบบพิเศษที่ลูกค้าต้องการ

สำนักงาน
02-509-2324

มือถือ
094-4950293 สถาปนิก (เซลล์กรุณาใช้เบอร์โทร 02-5092324)

PRESENT เสนองาน

การนัดเสนองานทางบริษัทสะดวก 2 กรณี ลูกค้าสะดวกเข้ามาคุยที่สำนักงานได้ในวันทำการ แต่รบกวนนัดล่วงหน้า 1 วัน สำหรับลูกค้าไม่สะดวก นัดให้ทีมงานไปเสนองานสถานที่หน้างาน หรือที่ใดก็ได้ที่ลูกค้าสะดวก การเสนองานนอกสถานที่ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่หากตกลงรับงานก็อาจจะต้องมีการวงมัดจำ 10% ของราคางาน

DESIGNER ออกแบบ

การออกแบบดีไซต์บ้านออกมาให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด อาจจะต้องนัดประชุมคุยงานเป็นครั้งๆ สเก็ตแบบร้าง และหมุนภาพแบบสามมิติ เขียนแบบจนกว่าแบบจะแล้วเสร็จ แบบสถาปัตย์, แบบโครงสร้าง, แบบไฟฟ้า, แบบประปา, แบบรั่ว(กรณีเพิ่มเติม) ไปถึงขั้นตอนการยืนขออนุญาต

BUILDER ก่อสร้าง

การดำเนินงานก่อสร้าง สามารถเริ่มดำเนินการได้เลยหลังจากแบบขออนุญาตผ่าน