SERVICE บริการเรา

บริการรับสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน รับเขียนแบบบ้าน สำนักงาน ออกแบบตกแต่งภายใน และจัดสวน

ปัจจุบัน บริษัทให้บริการแบบครบวงจร โดยแบ่งส่วนงานที่สัมพันธ์กันดังนี้

 • A. การบริการด้านการออกแบบอาคาร ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบภูมิทัศน์ โดยเปิดบริการและประชาสัมพันธ์ ทาง www.architect-bkk.com มีขอบข่ายให้บริการ ทางด้านปรึกษา ออกแบบ และคุมงานอาคารทุกรูปแบบ พร้อมนำเสนอแบบบ้านสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าวทั่วไทย เราเตรียมพร้อมด้านทีมงานออกแบบ-เขียนแบบ งานนำเสนอ จุดประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้า ที่ไม่ต้องการผูกมัดจากการจ้างงานแบบเทินคีย์ สามารถนำแบบไม่จัดจ้างแบบการประกวดราคาได้อย่างชัดเจน เราได้เริ่มให้บริการตั้งแต่ต้นปี 2550 เป็นต้นมาสร้างผลงานออกแบบ อาคารพักอาศัยเดี่ยวโครงการจัดสรร สำนักงาร รีสอร์ท โรงงาน อพาร์ทเม้น หอพัก และอื่นๆ
 • B.การให้บริการด้านบริการผลิต งานรับเหมาก่อสร้าง งานรับสร้างบ้าน โดยเปิดบริการและประสัมพันธ์ ทาง www.ideaican.co.th มีขอบข่ายให้บริการทางด้านที่ปรึกษาก่อสร้าง งานรับเหมาจัดภูมิทัศน์ รับสร้างบ้าน อาคารต่างๆ มีแบบบ้านให้เลือกและปรับเปลี่ยน หรือออกแบบใหม่ เป็นการให้บริการแบบเทินคีย์ สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และมั่นในมาตรฐานของช่าง ความรับผิดชอบชั้นสูง เรามีทีมงานที่มีประสานและควบคุมการผลิดที่ชำนาญ เฉพาะทางดูและตลอดการก่อสร้าง พร้อมรับประกันผลงาน โครงการแรกที่บริษัทก่อสร้าง เมื่อปี 2547 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุปัน ส่วนใหญ่จะเป็นงานในเขตกรุงเทพ ประเภทที่พักอาสัยบ้านเดี่ยวทั้งสิ้น
 • C.การให้บริการด้านการผลิต งานรับเหมาตกแต่งภายใน โดยเปิดบริการและประชาสัมพันธ์ www.ideaican.co.th มีผลงานตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินงานของบริษัท มีผลงานบ้านพักอาศัยผู้มีชื่อเสียง และทั่วไปรวมถึงการตกแต่งสำนักงาน โชวร์รูมสินค้ามีซื่อ อริเช่น, ICI, TOA, CUPTAIN, DELTA, STAREWELL, JVC, มาม่า, REVLON, LION, TAGHUER, DIOR, LACOST รูปแบบการให้บริการส่วนใหญ่เป็นผลงานออกแบบของ คุณกมน กรรมการผู็จัดการ ที่ออกแบบได้โดดเด่นประทับใจลูกค้า เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ บริษัทได้รับการว่าจ้างเป็นจุดยืนสำคัญมาตลอด ทีมงานมัณฑนากรของบริษัทได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาการ คิด ค้นคว้าการออกแบบใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัท แบ่งแผนกการออกแบบภายในเป็นอีกทีมสามารถบริการให้กับลูกค้าที่มีอาคาร หรือก่อสร้างจากบริษัทอื่นด้วยโดยเปิดกว้างในเรื่องสไตล์ ขนาดโครงการที่ไม่จำกัด
   ในส่วนการผลิตมี 2 รูปแบบ คือ
  1. built in ผลิตในอาคารที่ตกแต่ง
  2. ผลิตในโรงงานเพื่อนำไปในอาคารที่ตกแต่ง

  ติดตั้ง และแบบโรงงานประกอบการรองรับงานที่ผลิตอย่างชัดเจน มีการควบคุมเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพก่อนการจัดส่ง ใช้ช่างประจำในการผลิตโดยไม่ใช่ช่างเหมาช่วง

กระบวนการในการบริการออกแบบและตกแต่งภายใน

 • เราสามารถเลือกปฏิบัติได้สองกรณี คือ การออกแบบเขียนแบบภายในเสร็จก่อนการก่อสร้างอาคารหรือออกแบบ เขียนแบบภายในระหว่างก่อสร้างอาคารโดยใช้โครงร่าง การจัดวางเฟอร์นิเจอร์จากสถาปนิกออกแบบอาคาร โดยทั่วไปกรณีหลังจะเป็นที่นิยม เริ่มต้นช่วงที่ก่อสร้างโครงสร้าง มัณฑนากรรับรายละเอียด ความต้องการจากท่านเจ้าของโครงการ
 • นำเสนอแบบร่าง พร้อมงบประมาณขั้นต้น
 • สรุปแบบร่างเพื่อเขียนแบบผลิตชิ้นงาน โดยความเหมาะสมจะอยู่ก่อนก่ออิฐ เพราะมัณฑนากรสามารถปรับปรุงผนังอาคาร ฝ้าเพดาน ตำแหน่งปลั๊ก สวิทซ์ ให้สอดคล้องกับเฟอร์นิเจอร์ได้
 • นำแบบมาประเมินราคาตกแต่งขั้นสุดท้าย
 • ดำเนินงานตกแต่ง ในสถานที่ก่อสร้างหลังจากงานปูพื้นแล้วเสร็จ กรณีพื้นไม้ต้องชะลอการทำสีขั้นสุดท้ายไว้ก่อน
 • ติดตั้งอุปกรณ์ของเฟอร์นิเจอร์ และอาคาร ทำความสะอาดขั้นต้นให้ปลอดฝุ่น
 • แต่งสี ทำสีผนัง และสีเคลือบพื้นขั้นสุดท้าย
 • ติดตั้งอุปกรณ์ ของตกแต่งอาคาร ม่าน มู่ลี่ วอลเปเปอร์ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
 • ทำความสะอาด ส่งมอบงาน

กระบวนการในการบริการออกแบบและจัดสวน

งานจัดสวนเป็นงานภายนอกอาคาร เริ่มทำหลังจากเริ่มงานตกแต่งได้ระยะหนึ่ง แล้วเสร็จพร้อมงานตกแต่งภายใน

 • ออกแบบร่าง นำเสนอ พันธ์ไม้ และงบประมาณ กรณีท่านต้องการให้มีการก่อสร้าง น้ำตก นำพุ รั้ว บ่อปลาจะต้องแจ้งให้สถาปนิก ผู้ออกแบบทราบตั้งแต่ต้นเริ่มงานก่อสร้าง เนื่องจากมีระบบงานไต้ดินบางอย่างที่อาจทับซ้อนกับงานก่อสร้างอาคาร สถาปนิกจะได้วางเค้าโครงการหรือเตรียมระบบไว้ได้เพียงพอ
 • สรุปแบบร่างและงบประมาณ บริษัทบริการแบบ TURN KEY การสรุปงบประมาณคือการตกลงทางการว่าจ้าง
 • ตกลงทำสัญญา ว่าจ้างการจัดสวน
 • ทำการปลูกต้นไม้ใหญ่ และก่อสร้างงานประเภทโครงสร้างหลัก ที่ต้องใช้เครื่องจักร หรือเคลนเข้ามาดำเนินงานระยะเวลาช่วงนี้ อยู่ระหว่างการก่อผนังอาคาร หรือตกแต่งภายใน แต่ต้องทำให้แล้วเสร็จก่อน งานฝังท่อระบายน้ำงานทำทางเท้า ถนนภายในโครงการ
 • งานก่อสร้างและงานระบบไต้ดินแล้วเสร็จ ปรับดินปลูกต้นไม้เล็ก ไม้พุ่ม ไม้เตี้ย ไม้ประดับ และหญ้า
 • จัดวางงานตกแต่งสวน ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งสวน
 • ทำความสะอาด ส่งมอบงาน(การดูแลต้นไม้ การรับประกันต้นไม้ กล้าไม้ บริษัทให้สวนผู้จำหน่ายต้นไม้ กล้าไม้ เข้ามาดูแลโดยตรงแล้วแต่สถานที่ก่อสร้างแต่ละโครงการ ใกล้กับสวนเพาะพันธ์ไม้ที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท)