แบบบ้านสองชั้น

RE-H2-501.53002.10

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 530 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 250.0 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.53001.10

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 530 ตร.ม.
5 ห้องนอน ที่ดิน 250.0 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.420

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 420 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 120.8 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.370

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 370 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 116.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.340

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 340 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 123.8 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.300

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 300 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 90.3 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.270

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 270 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 91.4 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.240

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 240 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 84.6 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501.220

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 220 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 63.8 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-501-175

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 175 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 52.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

MO-H2-90001.07

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 900 ตร.ม.
5 ห้องนอน ที่ดิน 250 ตร.ว.
6 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-90101.05

23.43 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 901 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

1234