แบบบ้านสามชั้น

TR-H3-61601.04

13.48 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 606 ตร.ม.
8 ห้องนอน ที่ดิน 126 ตร.ว.
10 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-607.06

15.49 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 630 ตร.ม.
5 ห้องนอน ที่ดิน 630 ตร.ว.
6 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

CO-H3-1001.04

65.00 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 1494 ตร.ม.
7 ห้องนอน ที่ดิน 330 ตร.ว.
11 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H3-50201.04

10.20 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 510.0 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 81.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

HO-H3-260.01

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 260 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 25.94 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-605

16.09 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 605 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 120 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-604

10.19 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 451.0 ตร.ม.
8 ห้องนอน ที่ดิน 64.0 ตร.ว.
6 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-603

11.95 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 451.0 ตร.ม.
5 ห้องนอน ที่ดิน 65.0 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-602

11.80 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 670 ตร.ม.
7 ห้องนอน ที่ดิน 98 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-601

16.72 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 680 ตร.ม.
7 ห้องนอน ที่ดิน 110 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-501

10.70 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 421.0 ตร.ม.
6 ห้องนอน ที่ดิน 85.0 ตร.ว.
6 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

CO-H2-32401.02

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 324 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 000.0 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

12