แบบบ้านหลังคาปั้นหยา

TR-H3-607.06

15.49 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 630 ตร.ม.
5 ห้องนอน ที่ดิน 630 ตร.ว.
6 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

CO-H3-1001.04

65.00 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 1494 ตร.ม.
7 ห้องนอน ที่ดิน 330 ตร.ว.
11 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-504

14.80 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 558 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 146 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

RE-H2-503

11.85 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 431.0 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 140.0 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-605

16.09 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 605 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 120 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-604

10.19 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 451.0 ตร.ม.
8 ห้องนอน ที่ดิน 64.0 ตร.ว.
6 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-603

11.95 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 451.0 ตร.ม.
5 ห้องนอน ที่ดิน 65.0 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-602

11.80 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 670 ตร.ม.
7 ห้องนอน ที่ดิน 98 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H3-601

16.72 ล้าน

แบบบ้านสามชั้น พื้นที่ 680 ตร.ม.
7 ห้องนอน ที่ดิน 110 ตร.ว.
5 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-311

7.53 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 405.0 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 95.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-110

4.65 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 250.0 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 56.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

TR-H2-201

4.09 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 220.0 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 43.0 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ 1ห้องครัว
ที่จอดรถ 1ห้องนั่งเล่น

12